Wyjazd pielgrzymki do Częstochowy

Wyjazd pielgrzymki do Częstochowy 10.08.2016 po Mszy św. o godzinie 6:30 w Katedrze Praskiej.
Odbiór bagażu w dniu:
– 08.08.2016 w godz. 18:00 – 19:00 przy kościele Bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3,
– 09.08.2016 w godz. 18:00 – 19:00 przy Katedrze Praskiej, ul. Floriańska 3.