Pielgrzymka Lubelska - spotkanie we środę

Osoby które nie uiściły opłaty za ubezpieczenie i transport towarzyszący w kwocie 35 zł proszone są o kontakt z p. Ireneuszem Mirkowskim pod nr. telefonu 501 165 804.

Pieniądze będzie można wpłacić w środę 2 września między g. 20 a 21 pod parafią pw. bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3).

Koło od roweru