Kujawy opóźnione

Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych pielgrzymka na Kujawy odbędzie się w późniejszym niż dotąd zapowiadano terminie.
Nowy termin ogłosimy wkrótce.