Warszawska Pielgrzymka Rowerowa - logo

Witamy na stronie Warszawskiej Pielgrzymki Rowerowej

grupy żółto-niebieskiej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej

Informacje dot. pielgrzymki Bawarskiej

Najbliższe spotkanie, zbiórka pieniędzy oraz karta EKUZ

Najbliższe spotkanie
informacyjno-organizacyjne odbędzie się tradycyjnie w niedzielę 21 czerwca 2015 w parafi pw. bł. Władysława z Gielniowa (ul. Przy Bażantarni 3).

Podczas spotkania od uczestników pobierane będą pieniadze na pokrycie niektórych kosztów wyjazdu:

  • składka na transport bagażu i roweru: 300 zł
  • zaliczka na nocleg: 60 zł
  • składka na ubezpieczenie (wysokość jeszcze nieznana)

Uczestników prosimy także o załatwienie sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Odsyłamy do Narodowego Funduszu Zdrowia po więcej informacji oraz wzory wniosków o uzyskanie karty EKUZ.

Koło od roweru