Bp.Piotr Jarecki

Bp. Piotr Jarecki 2011

W niedzielę 8.05.2011r. w naszej parafii miała miejsce wizytacja i spotkanie z ks. Biskupem Piotrem Jareckim.

Także nasza grupa przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowych dokonań pielgrzymkowych
oraz otrzymała błogosławieństwo.